Telefonsamtale med klarsynt veiledning

Telefonen samtaler er et tilbud vi har laget på grunn av at det er mange som bor langt borte, eller av andre grunner ikke kan komme hit. Det varer inntil 0,5 t.

Kan brukes til å lære og få innsikt i kjærlighet – økonomi – familie – barn – egen fremtid – kjøp/salg av hus osv.. Eller få svar på noe spesielt eller en spådom om fremtiden se priser for telefon klarsyn

Inklusivt får du om du ønsker tilsendt link til lydfil av samtalen som du kan laste ned. Det lydopptaket er et personlige budskap fra åndeverden, det ligger i sakens natur at det må brukes med positiv holdning og kan ikke brukes som påtale eller bevis for hendelser.

Generelt må det regnes med feilmarginer i slike sammenheng. Ved skåring av 70 % riktig reading regnes det som et meget godt resultat. I sin eksamen fikk Siwi 90 % riktig, så kvaliteten er meget god, men kan selvsagt variere.

Hva kan man forvente seg av en slik samtale?
Dette kommer an på hva du selv ønsker. Du kan selv i stor grad styre det. Vi har prøvd å sette dette i kategorier.

Tapte gjenstander
Slike ting kommer ofte klart til noen klarsynte, enten hvor disse ligger eller spor slik at du selv finner ut av det. Dette er ikke Siwi`s sterke side.

Kontakt med avdøde
Ønsker du en slik kontakt, er det greit å vite at det er opp til den avdøde om denne ønsker kontakt. Dersom så er tilfelle skjer det som regel. Det er viktig at du tenker nøy gjennom hva du ønsker svar på evt. skriver det opp på en lapp. Den avdøde vil gjennom ”den klarsynte” oftest gi tegn som du kjenner igjen, som et slags ”bevis” på hvem det er. Det er klart at dette egner seg absolutt beste for personlig oppmøte, gjerne med andre familiemedlemmer eller pårørende.

Kontakt med hjelpere
Dette skjer også på hjelpernes premisser, men det er sjeldent at dette ikke virker.
Du får ofte tegn eller budskap som er gode råd å forholde seg til.


Spådommer om fremtiden:
Du må alltid være bevisst på at det som kommer til ”mediet” er en mulighet denne fanger opp muligheter her og nå. Du må vite at dette er ting du styrer selv, det er ditt liv og du bestemmer. Gjør du dette, vil sannsynligvis ikke disse spådommene gå i oppfyllelse, men ønsker du det slik er det gode muligheter for at det blir slik.
Å bruke en slik spådom som grunnlag for grunnlag for valg du selv tar, kan være en fornuftig anvendelse. 
Men, husk, at det er du som har ansvaret for ditt liv.
Hvordan du bruker de råd og ”spådommer” du får, er helt opp til deg selv og ditt ansvar, helt og holdent.

Trykk her for mer info om klarsynthet

Ønsker du å benytte dette tilbudet, gjør du følgende:

  • Du ringer eller avtaler på annen måte
  • Vi sender faktura som du betaler før timeavtalen.
  • Deretter ringer du tilbake på avtalt tidspunkt på tlf.: 900 71 426
  • Vi sender link til lydfil du kan laste ned (dette kan ta et par dager)

 

Siw er helt i særklasse som ”klarsynt” har hatt denne evnen hele livet og er meget treffsikker. Hun har også stor livsvisdom og innsikt som hun anvender sammen med sin klarsynthet. Hun er også et meget presist medium og har meget sterke evner og kombinerer med intuisjon og evnen til å se både fremover og bakover i livet. Men også hva som er i nuet og mulige løsninger på kriser eller vanskeligheter. Det som måtte være viktig for deg her og nå.

Du er trygg hos Siw.