Vi har en rekke områder vi jobber med. Ofte kreves det en kobinasjon av disse formene, noe terapeuten tilpasser underveies.

Når det gjeller priser og tider, henvises det siden "priser"  Når det gjeller kurs: "kurs og aktiviteter"